Betydelig innsparing

  • Mer enn 50% av volum i legemiddelmarkedet kommer fra generiske- og biotilsvarende legemidler
  • Besparelse på minst 3 milliarder i og utenfor trinnpris-systemet
  • Besparelse på ca. 4 milliarder innenfor anbud i sykehusinnkjøp

Flere pasienter behandles

Stadig flere pasienter behandles av effektive medisiner til lav kostnad. Det frigjøres også flere midler til nye og innovative medisiner. Årsaken skyldes sterkt reduserte priser på medisiner for produkter på blåresept-ordning og i anbud, men ikke minst på grunn av introduksjon av biotilsvarende legemidler i sykehusanbud.