Om Farma Norge

Interesseorganisasjon for generiske og biotilsvarende legemidler

Farma Norge skal representere den delen av den farmasøytisk industri som leverer generiske og biotilsvarende legemidler i Norge. I dag står denne type medisiner for mer enn halvparten av medisinbruken i Norge.

Vårt mål med Farma Norge er å være en ledende partner innen helsetjenesten ved å sikre stabil forsyning av medisiner av høy kvalitet til gode og fornuftige priser. Mer helse for hver krone investert, er et viktig prinsipp for Farma Norge.

Foreningen Farma Norge ble stiftet den 21. august 2020 av syv av de ledende selskap innen generiske- og biotilsvarende legemidler. Selskapene er: Orion Pharma AS, Mylan Healthcare Norge AS, Sandoz AS, Teva Norway AS, Orifarm Healthcare AS, Accord Healthcare AB og Glenmark Pharmaceuticals AB. Styrets sammensetning er representanter for disse selskapene. Valgt styreleder er Elling Berg fra Orion Pharma AS.

Som daglig leder av Farma Norge har vi ansatt Kjetil Berg. Han har bred erfaring innen farmasøytisk industri som tidligere daglig leder i forskjellige selskap og oppstart av helserelaterte selskaper.

HVA VI ARBEIDER MED

Noen av våre viktigste oppgaver

Farma Norge har etablert 4 arbeidsutvalg, som aktivt arbeider for forutsigbare rammebetingelser for generiske og biotilsvarende legemidler.

  • Kommunkasjon
  • Rammevilkår apotek
  • Rammevilkår sykehus, anbud

  • Beredskap, sikkerhet

Våre medlemmer