Generiske legemidler er kopier av originale legemidler. Generiske legemidler blir som regel kjemisk produsert. Ved patentutløp på originale legemidler, kan generiske leverandører produsere tilsvarende legemidler og lansere sine produkter i markedet. Generiske legemidler godkjennes av Statens legemiddelverk (SLV). Generiske produsenter må dokumentere samme virkning hos pasientene som originale produsenter.

Generiske legemidler har betydelig lavere priser. Markedet for generiske legemidler består av anbud fra Sykehusinnkjøp, OTC og blåreseptordningen. Hovedforskjellen er at generiske legemidler har et annet navn og lavere priser enn originale legemidler. Generiske legemidler inneholder samme virkestoff og har samme effekt som originale legemidler.

I Norge har vi generisk bytte (bytteordningen), det betyr at det finnes flere legemidler fra forskjellige produsenter som konkurrerer om avtaler i markedet. Apotekene tilbyr pasientene generiske legemidler i stedet for originale legemidler. Bytteordningen gir pasienten trygg, sikker og effektiv behandling til lavere priser.