Biotilsvarende legemidler er ikke generiske legemidler. Felles betegnelse for originale legemidler er biologiske legemidler og kan erstattes med biotilsvarende legemidler.

Biotilsvarende legemidler er en kopi av biologiske legemidler. Biotilsvarende legemidler fremstilles ved bruk av biologisk materiale. Produksjonen er tidkrevende, og tar opptil flere måneder.

De første biotilsvarende legemidlene ble introdusert i januar 2006. Men det er først i de senere årene, fra 2014 at en stor gruppe pasienter har fått biotilsvarende legemidler. Det gjelder pasienter med revmatiske sykdommer, inflammasjon i tarm, og psoriasis. I tillegg har det kommet biotilsvarende legemidler til behandling av MS, diabetes, osteoporose og innen behandling av forskjellige typer kreft.

Ved patentutløp på et biologisk legemiddel, kan andre leverandører produsere samme biologiske medisin (biotilsvarende legemidler). Biotilsvarende legemidler må godkjennes av European Medicines Agency (EMA). En forutsetning for godkjenning i EMA er at det ikke er noen forskjeller i effekt, eller forekomst av andre bivirkninger enn originalt biologisk legemiddel.

Biotilsvarende leverandører vil distribuere sine legemidler til lavere priser enn originale produsenter. Det gjøres gjennom anbud hos Sykehusinnkjøp, eller som nylig er vedtatt; gjennom trinnprissystemet og bytteordning. Introduksjon av biotilsvarende legemidler har bidratt til lavere priser, flere pasienter som får effektiv behandling, og forbedret konkurransen i markedet.