Hva er generiske medisiner?

Generisk medisin eller generika er kopi av originallegemiddel. Når patenttiden utløper på originallegemiddel, kan andre leverandører produsere tilsvarende medisin. Generika godkjennes av statens legemiddelverk (SLV). Generika-produsenten må dokumentere samme virkning hos pasientene som originallegemidlet.

Generika har som regel lavere pris, men ulike navn og forskjellig tekst i pasientvedlegg. Men har samme effekt som originallegemidlet. I Norge har vi generisk bytte – det betyr at det finnes flere legemidler som har ulike navn og pris, men med samme virkning som originallegemidlet. Apoteket tilbyr pasienten et legemiddel med annet navn enn hva legen har skrevet på resepten. Denne bytteordningen gir pasienten trygg behandling til lavere pris.

Generiske medisiner og markedet

Tekst kommer …

Generiske medisiner gir sikker og trygg behandling

Tekst kommer …

Generiske medisiner og originalmedisiner er likeverdige

Tekst kommer …

Generisk medisin eller generika er kopi av originallegemiddel. Når patenttiden utløper på originallegemiddel, kan andre leverandører produsere tilsvarende medisin. Generika godkjennes av statens legemiddelverk (SLV). Generika-produsenten må dokumentere samme virkning hos pasientene som originallegemidlet.

Generika har som regel lavere pris, men ulike navn og forskjellig tekst i pasientvedlegg. Men har samme effekt som originallegemidlet. I Norge har vi generisk bytte – det betyr at det finnes flere legemidler som har ulike navn og pris, men med samme virkning som originallegemidlet. Apoteket tilbyr pasienten et legemiddel med annet navn enn hva legen har skrevet på resepten. Denne bytteordningen gir pasienten trygg behandling til lavere pris.