Farma Norge skal representere den delen av den farmasøytisk industri som leverer generiske og biotilsvarende legemidler i Norge. I dag står denne type medisiner for mer enn halvparten av medisinbruken i Norge. Vårt mål med Farma Norge er å være en ledende partner innen helsetjenesten ved å sikre stabil forsyning av medisiner av høy kvalitet til gode og fornuftige priser. Mer helse for hver krone investert, er et viktig prinsipp for Farma Norge.

Foreningen Farma Norge ble stiftet den 21. august i år av syv av de ledende selskap innen generiske og biotilsvarende legemidler.
Selskapene er: Orion Pharma AS, Mylan Healthcare Norge AS, Sandoz AS, Teva Norway AS, Orifarm Healthcare AS, Accord Healthcare AB, Glenmark Pharmaceuticals AB.

Styrets sammensetning er representanter for disse selskapene. Valgt styreleder er Elling Berg fra Orion Pharma AS.

Stifterne av Farma Norge så behovet for en organisasjon som fremmer rammebetingelsene for generiske og biotilsvarende legemidler. Vi vil som organisasjon også jobbe tett med den danske og den svenske interesseorganisasjonen, og ikke minst Medicines for Europe. Vi forventer nå at ytterligere leverandører av generiske og biotilsvarende legemidler i Norge vil tilslutte seg Farma Norge i tiden fremover.

Vi besitter gjennom våre medlemmer en stor grad av kompetanse innen korrekt bruk av medisiner, ulike behandlinger, prismodeller, tilgjengelighet og leveringsgrad.

Som daglig leder av Farma Norge har vi ansatt Kjetil Berg. Han har bred erfaring innen farmasøytisk industri som tidligere daglig leder i forskjellige selskap og oppstart av helserelaterte selskaper.

Farma Norge ønsker en tett og god dialog med de ulike aktører innen helsevesenet, men også de ansvarlige som jobber med dagens legemiddelpolitikk.

 

Med vennlig hilsen,

Elling Berg, Styreleder
Kjetil Berg, Daglig Leder