Fra artikkel i Dagens Medisin: «Bransjeorganisasjonene Farma Norge og Apotekforeningen har gått sammen og utarbeidet en rapport hvor de blant annet foreslår tiltak for å økt konkurranse og sikring av legemiddelleveranse. – Positivt at aktørene samarbeider om samlede innspill, uttaler Legemiddelverket».

Les hele artikkelen her: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2021/12/15/utarbeidet-rapport-om-medisinbytte-i-primarhelsetjenesten/