Hva er biotilsvarende medisiner?

Biotilsvarende medisiner er ikke generika. Biotilsvarende medisiner er en kopi av et biologisk legemiddel. Biotilsvarende medisiner fremstilles ved bruk av biologiske materialer. Produksjonen er tidkrevende og tar flere måneder.

De første biotilsvarende medisinene ble introdusert i januar 2006. Men det er først i de senere årene, fra 2014, at en stor gruppe pasienter har fått biotilsvarende medisiner. Det gjelder pasienter med revmatiske sykdommer, inflammasjon i tarm, og psoriasis. I tillegg har det kommet biotilsvarende medisiner til behandling av MS og forskjellige kreft-typer. Felles betegnelse for disse medisinene er biologiske medisiner.

Når patentet på et biologisk legemiddel går ut, kan andre leverandører produsere samme biologiske medisin (biotilsvarende). Biotilsvarende medisiner må godkjennes av European Medicines Agency (EMA). En forutsetning for godkjenning i EMA er at det ikke er noen forskjeller i effekt eller forekomst av andre bivirkninger enn originalmedisinen.

Biotilsvarende medisiner og markedet

Tekst kommer …

Biotilsvarende medisiner gir sikker og trygg behandling

Tekst kommer …

Biotilsvarende medisiner og originalmedisiner er likeverdige

Tekst kommer …

Biotilsvarende medisiner er ikke generika. Biotilsvarende medisiner er en kopi av et biologisk legemiddel. Biotilsvarende medisiner fremstilles ved bruk av biologiske materialer. Produksjonen er tidkrevende og tar flere måneder.

De første biotilsvarende medisinene ble introdusert i januar 2006. Men det er først i de senere årene, fra 2014, at en stor gruppe pasienter har fått biotilsvarende medisiner. Det gjelder pasienter med revmatiske sykdommer, inflammasjon i tarm, og psoriasis. I tillegg har det kommet biotilsvarende medisiner til behandling av MS og forskjellige kreft-typer. Felles betegnelse for disse medisinene er biologiske medisiner.

Når patentet på et biologisk legemiddel går ut, kan andre leverandører produsere samme biologiske medisin (biotilsvarende). Biotilsvarende medisiner må godkjennes av European Medicines Agency (EMA). En forutsetning for godkjenning i EMA er at det ikke er noen forskjeller i effekt eller forekomst av andre bivirkninger enn originalmedisinen.