Mer åpenhet om legemiddelpriser

Farma Norge tror mer åpenhet om legemiddelpriser til legemiddel-leverandørene vil øke konkurransen i markedet for generiske og biotilsvarende legemidler, samt bidra til økt forutsigbarhet for nye aktører som ønsker å etablere seg i Norge, eller [...]