Farma Norge tror mer åpenhet om legemiddelpriser til legemiddel-leverandørene vil øke konkurransen i markedet for generiske og biotilsvarende legemidler, samt bidra til økt forutsigbarhet for nye aktører som ønsker å etablere seg i Norge, eller når legemiddel-leverandører skal utvide sin legemiddelportefølje. Åpenhet rundt avtalepriser i anbud vil bidra til enklere anbudsprosesser for legemiddel-leverandørene. Samtidig er vi tilhenger av mest mulig åpenhet.

Mange forskjellige stakeholdere har i dag tilgang på avtalepriser, og Farma Norge ønsker at alle legemiddel-leverandører skal få tilgang til avtalepriser.

 

Farma Norge sitt forslag til endringer:

Åpne avtalepriser i anbud bør i størst mulig grad gjøres tilgjengelig for legemiddel-leverandørene. Og følgende områder mener vi bør åpnes:

  • Legemidler som er del av basisanbud fra LIS/Sykehusinnkjøp og på byttelisten
  • Biotilsvarende legemidler som er i anbud og har konkurranse fra tre leverandører, og har vært på markedet i tre år
  • Vi mener at åpne avtalepriser bør offentliggjøres for legemiddel-leverandører når anbudsperioden starter, og blir en del av anbudsgrunnlaget for neste anbudsperiode
  • Offentliggjøring kan ideelt sett gjøres vi en portal. Inntil en portal er innført, kan avtaleprisene distribueres direkte til tilbydere i anbud

Våre naboland i Sverige og Danmark har åpenhet på avtalepriser til legemiddel-leverandørene. Farma Norge ønsker en modell som gir tilsvarende åpenhet i Norge.

 

Kjetil Berg, Daglig Leder